Trang này có sẵn bằng tiếng Việt.

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn để xem trang web

Hướng dẫn nền tảng PrimeXBT

Khai thác tối đa PrimeXBT bằng cách học cách sử dụng tất cả các tính năng và chức năng của nền tảng.
PrimeXBT Tutorial 1: Platform Overview
PrimeXBT Tutorial 1: Platform Overview
PrimeXBT Tutorial 2: How to Fund Your Wallet Account
PrimeXBT Tutorial 2: How to Fund Your Wallet Account
PrimeXBT Tutorial 3: Ho To Place a Trade and Use Different Order Types
PrimeXBT Tutorial 3: Ho To Place a Trade and Use Different Order Types
PrimeXBT Tutorial 4: How Margin Trading Works
PrimeXBT Tutorial 4: How Margin Trading Works
PrimeXBT Tutorial 5: Introduction to the Covesting Copy-Trading Module
PrimeXBT Tutorial 5: Introduction to the Covesting Copy-Trading Module
PrimeXBT Tutorial 6: How To Follow Covesting Strategies
PrimeXBT Tutorial 6: How To Follow Covesting Strategies
PrimeXBT Tutorial 7: How To Create Your Own Covesting Strategy
PrimeXBT Tutorial 7: How To Create Your Own Covesting Strategy
Crypto Trading Crash Course Lesson 1: How to execute Trades fast!
Crypto Trading Crash Course Lesson 1: How to execute Trades fast!
Crypto Trading Crash Course Intro: Your success starts here!
Crypto Trading Crash Course Intro: Your success starts here!
Crypto Trading Crash Course Lesson 2: How to use different Order types
Crypto Trading Crash Course Lesson 2: How to use different Order types
Crypto Trading Crash Course Lesson 3: How to use Stop Loss and Take Profit
Crypto Trading Crash Course Lesson 3: How to use Stop Loss and Take Profit
Crypto Trading Crash Course Lesson 4: How to identify Trends
Crypto Trading Crash Course Lesson 4: How to identify Trends
Crypto Trading Crash Course Lesson 5: How to find the right indicators
Crypto Trading Crash Course Lesson 5: How to find the right indicators
How To Trade With High Volatility?
How To Trade With High Volatility?
Crypto Trading Crash Course Lesson 6: How To Use Leverage
Crypto Trading Crash Course Lesson 6: How To Use Leverage
Crypto Trading Crash Course Lesson 7: Pros and Cons of different Chart Types
Crypto Trading Crash Course Lesson 7: Pros and Cons of different Chart Types
 Crypto Trading Crash Course Lesson 8: How To Manage Risk When Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 8: How To Manage Risk When Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 9: Alternatives To Trading Cryptocurrencies
Crypto Trading Crash Course Lesson 9: Alternatives To Trading Cryptocurrencies
Crypto Trading Crash Course Lesson 10: What do long and short really mean?
Crypto Trading Crash Course Lesson 10: What do long and short really mean?
Crypto Trading Crash Course Lesson 11: How To Setup Your Account For Scalping & Daytrading
Crypto Trading Crash Course Lesson 11: How To Setup Your Account For Scalping & Daytrading
Crypto Trading Crash Course Lesson 12: How To Better Trade News Events
Crypto Trading Crash Course Lesson 12: How To Better Trade News Events

Các khóa học về giao dịch và tiền điện tử

Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh giáo dục thế giới về khả năng biến đổi của tiền điện tử và cách bạn có thể thu lợi bằng cách giao dịch chúng. Khóa học video về Giao dịch & Tiền điện tử cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện cho người mới bắt đầu, đồng thời có đủ thông tin chi tiết để đưa các chuyên gia lên cấp độ tiếp theo.
How To Diversify Your Trading
 • Education
 • Essentials
How To Diversify Your Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 10: What do long and short really mean?
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 10: What do long and short really mean?
Crypto Trading Crash Course Lesson 9: Alternatives To Trading Cryptocurrencies
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 9: Alternatives To Trading Cryptocurrencies
What Is Play-To-Earn? #p2e
 • Education
 • Trading
What Is Play-To-Earn? #p2e
Top 3 Most Common #Crypto Myths Debunked!
 • Education
 • Trading
Top 3 Most Common #Crypto Myths Debunked!
Crypto Trading Crash Course Lesson 8: How To Manage Risk When Trading
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 8: How To Manage Risk When Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 7: Pros and Cons of different Chart Types
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 7: Pros and Cons of different Chart Types
Crypto Trading Crash Course Lesson 6: Ho to use leverage
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 6: Ho to use leverage
How To Trade With High Volatility?
 • Education
 • Essentials
How To Trade With High Volatility?
Crypto Trading Crash Course Lesson 5: How to find the right indicators
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 5: How to find the right indicators
Crypto Trading Crash Course Lesson 4: How to identify Trends
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 4: How to identify Trends
How To Spot Pump-and-DUMPs!
 • Education
 • Trading
How To Spot Pump-and-DUMPs!
Crypto Trading Crash Course Lesson 3: How to use Stop Loss and Take Profit
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 3: How to use Stop Loss and Take Profit
Crypto Trading Crash Course Lesson 2: How to use different Order types
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 2: How to use different Order types
Past, Presence and Future of NFTs
 • Education
 • NFT
Past, Presence and Future of NFTs
Crypto Trading Crash Course Intro: Your success starts here!
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Intro: Your success starts here!
Crypto Trading Crash Course Lesson 1: How to execute Trades fast!
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 1: How to execute Trades fast!
Crypto Terms You Should Know Before Investing
 • Education
 • Essentials
Crypto Terms You Should Know Before Investing
How to Become a Digital Real Estate Investor - and Should You?
 • Blockchain
 • Education
How to Become a Digital Real Estate Investor - and Should You?
FOMO & FUD
 • Education
 • Trading
FOMO & FUD
What does "to HODL" mean?
 • Education
 • Essentials
What does "to HODL" mean?
What is Crypto Mining?
 • Blockchain
 • Education
What is Crypto Mining?
What Are Crypto Wallets?
 • Essentials
 • Education
What Are Crypto Wallets?
What Is A Blockchain?
 • Blockchain
 • Tech
What Is A Blockchain?
What Is Technical Analysis?
 • Education
What Is Technical Analysis?
What is Fundamental Analysis and how to use it for trading?
 • Education
What is Fundamental Analysis and how to use it for trading?
What are Cryptocurrencies?
 • Education
 • Essentials
What are Cryptocurrencies?
What are NFTs?
 • Education
 • NFT
What are NFTs?
The Difference Between Cryptocurrencies & FIAT Money
 • Education
 • Essentials
The Difference Between Cryptocurrencies & FIAT Money
Đăng ký Hội thảo trên web
Lời nhắc về hội thảo trên web và quyền truy cập vào chương trình phát sóng trực tuyến sẽ được gửi đến e-mail của bạn